Offentlighet och sekretess - Karlstads kommun

2896

Allmänna handlingar - Uppsala universitet

Bland de senare återfinns bl.a. Tjeckien, Estland, Finland Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar på regeringens webbplats. Allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag.

  1. Förbjudet lån aktiebolagslagen
  2. Kommunal sundsvalls sjukhus

Syftet med offentlighetsprincipen Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstepersoner sköter kommunen. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Detta stadgas i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av våra grundlagar. allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. § 2 . Ta del av allmän handling.

Offentlighetsprincipen - Trelleborgs kommun

Yttrandefrihet. Enligt vår grundlag  Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Allmän handling offentlighetsprincipen

Den svenska offentlighetsprincipen Medarbetare

En handling kan i sig inte bli föremål för offentlighetsprincipen. För att man ska kunna begära ut en handling måste den vara en allmän handling.

En allmän handling  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.
Gratis parkering lunden göteborg

Allmän handling offentlighetsprincipen

att betrakta som allmänna handlingar. Handlingar som inte är allmänna omfattas inte av offentlighetsprincipen och behöver inte lämnas ut. Utlämnande av allmän handling Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Offentlighetsprincipen som vi har i Sverige är unik. I vårt land är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i andra länder.

Här kan du läsa om vad som är en allmän handling … En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Av EU:s dataskyddsförordning (kallas ibland GDPR) framgår att personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ, får … OFFENTLIGHETSPRINCIPEN OCH ALLMÄN HANDLING. Samtliga akter från lagstadgade besiktningar, såsom från kontrollbesiktning och registreringsbesiktning är framtagna under myndighetsutövning och är därmed att betrakta som allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Dessa handlingar kan därmed komma att lämnas ut vid eventuell förfrågan från tredje En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.
Kinesiskt tempelträd

Se hela listan på regionsormland.se Offentlighetsprincipen innebär att våra handlingar är allmänna. Vem som helst ska kunna kontakta SLU och be att få se en handling. Det finns flera lagar som gäller offentlighet. De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar.

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: • vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet), • tjänstemän och andra som arbetar i myndigheterna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän m.fl.), • tjänstemän har också speciella möjligheter 2019-03-21 Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon vill ta del av en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den.
När kommer första tänderna


Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Du har enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en  Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras   Därför har till exempel allmänheten och massmedierna rätt att ta del av alla offentliga handlingar. Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller  Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om du vill titta på en allmän handling kontaktar du Väsby Direkt.

Allmänna handlingar - Leksands kommun

Avsändaren kan själv  Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen, en av de svenska grundlagarna. Den innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna handlingar. Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och  Vad är en offentlig handling? Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna. En allmän handling kan vara såväl  Bestämmelser om i vilken utsträckning allmänna handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Vad är en allmän handling?