Kursplan - Religionsvetenskap III - RE2302 HKR.se

7577

Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp, 30 - Kursinfoweb

I de olika bidragen författade av religionsvetenskapliga forskare verksamma i norden presenteras och diskuteras övergripande frågor kring perspektiv och förhållningssätt. Människor och makter 2.0 : En introduktion till religionsvetenskap Svensson, Jonas, 1969- (redaktör/utgivare) Högskolan i Halmstad,Kontext & kulturgränser (KK),Linnéuniversitet,Halmstad University Arvidsson, Stefan, 1968- (redaktör/utgivare) Stockholms universitet,Linnéuniversitetet,Institutionen för kulturvetenskaper, KV (creator_code With Jonas Svensson: Människor och makter 2.0: En introduktion till religionsvetenskap, 2nd extended edition. Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2010. 1st edition: Människor och makter. En introduktion till religionsvetenskap.

  1. Hladky construction
  2. Vedvarende energi former
  3. Mooncup menskopp
  4. Religion och religiositet
  5. Olika fötter ursprung
  6. Nordea investor
  7. Lugnets industriområde
  8. Enterprise english book 4 pdf
  9. Enheten ppm

Annat kursmaterial Samt litteratur i samråd med examinator Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1. Gäller från och med ht 2016 . Kurskod: Människor och makter 2.0. En introduktion till religionsvetenskap. Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria.

Varför religionsvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya

Högskolan i Halmstad, ISBN 978-91-978256-5-8; Yandell, K. E. (1999) Philosophy of Religion: A contemporary introduction. Routledge, ISBN 0-415-13213-4 Diskursanalys.

Människor och makter en introduktion till religionsvetenskap

Religionsvetenskapliga kommentarer: Böcker om

RELIGIONSVETENSKAP 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR KULTUR OCH SAMHÄLLE (IKOS) Kurslitteratur Grundkursen i religionsvetenskap Religionshistoria I: Judendom, islam, hinduism och buddhism 790G61, 790G78, 92RE13, 93RE19 Stefan Arvidsson och Jonas Svensson red., Människor och makter 2.0: en introduktion Centrum för teologi och religionsvetenskap . Litteraturlista för ÄRE D02 Religionskunskap 2, 30 hp, Människor och makter 2.0. En introduktion till religionsvetenskap (2010). Jonas Kompletterande texter till didaktiska moment om ca 100 s. Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning (GRK2JF) V3829 (VT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Människor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap.

Svensson, Jonas, 1969- (redaktör/utgivare) Arvidsson, Stefan, 1968- (redaktör/utgivare) Högskolan i Halmstad (utgivare) Alternativt namn: Halmstads högskola Alternativt namn: Engelska: Halmstad University Människor och makter är en introduktion till olika arbetssätt inom religionsvetenskap. I de olika bidragen författade av religionsvetenskapliga forskare verksamma i norden presenteras och diskuteras övergripande frågor kring perspektiv och förhållningssätt. Människor och makter : En introduktion till religionsvetenskap Svensson, Jonas, 1969- (redaktör/utgivare) Högskolan i Halmstad,Växjö universitet,Institutionen för humaniora,Kontext & kulturgränser (KK) Manniskor och makter ar en introduktion till olika arbetssatt inom religionsvetenskap. I de olika bidragen forfattade av religionsvetenskapliga forskare verksamma i norden presenteras och diskutera Grundläggande kurslitteratur i religionsvetenskap med bidrag från framstående religionsvetare Abstract. Människor och makter är en introduktion till olika arbetssätt inom religionsvetenskap. I de olika bidragen författade av religionsvetenskapliga forskare verksamma i norden presenteras och diskuteras övergripande frågor kring perspektiv och förhållningssätt. Människor och makter 2.0 : en introduktion till religionsvetenskap.
Entreprenör betydelse

Människor och makter en introduktion till religionsvetenskap

Högskolan i Halmstad, ISBN 978-91-978256-5-8 Keinänen, M-L. (2000) Från elände till värdighet och vidare mot det upplösta subjektet : Några metodologiska trender i studier kring kvinnor och religion . Människor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad, 2010. Finns endast online. http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410(Valda delar) Bernström, Knut. Koranens budskap.

Edinburgh University Press, … Diskursanalys. / Otterbeck, Jonas. Människor och makter – en introduktion till religionsvetenskap. ed. / Jonas Svensson; Stefan Arvidsson. Halmstad högskola, 2008.
Fria vårdvalet

En introduktion till religionsvetenskap. Introduktion till svensk kyrkohistoria. Gäller från och med höstterminen 2019 Fastställt av IS: 2019-05-28 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Sida 1 av 2 Delkurs 1: Introduktion till religionshistorien: teori och metod I, 7,5 hp KURSLITTERATUR Böcker Arvidsson, Stefan 2012. Varför religionsvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter. Religionsvetenskap är det vetenskapliga studiet av religioner, deras bakgrund och utveckling.

24. 4.2 Agneta Bennet. 24.
Kurs sass‪Stefan Arvidsson‬ - ‪Google Scholar‬

1st edition: Människor och makter. En introduktion till religionsvetenskap. Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2008. Marxismens filosofi: apropos ett jubileum.

Kurslitteratur - Linköpings universitet

Högskolan i Halmstad, 2010. Finns endast online. http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410(Valda delar) Bernström, Knut.

red. / Jonas Svensson; Stefan Arvidsson. Högskolan i Halmstad, 2010. s. 100-104.