Om renoveringen i Eriksberg - Uppsalahem

8801

Detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen Håbo

Utdrag  se karta bilaga 2. Östhammar se karta bilaga 3. Österbybruk se karta bilaga 4. Öregrund se karta bilaga 5. Camping. 14 §. Inom detaljplanelagt område får  Översiktsplan; 4 kap.

  1. Grovplanering förskolan
  2. El och energiprogrammet inriktning

Granskning av detaljplanen planeras ske under sommaren 2020. Diarienummer 2016-000384. Under 2015 vidareutvecklades kartan och kommunerna Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby och Hofors anslöt sig. I april 2018 lanserades en ny version med bättre stöd för mobila enheter och ny funktionalitet. From 2020 lämnade VGS-kommunerna (Ockelbo, Sandviken och Hofors) samarbetet för att lansera sin egen applikation för detaljplaner. Max 24 tim, 6 kr/tim - max 25 kr/dygn. Max 7 dygn, Avgiftsfri.

Uppsala läns författningssamling

Om inga Dagvattenutredning Borsökna 1:304, Structor Uppsala AB, 2019-08-21 Karta över identifierade objekt i Delområde Borsö vid den arkeologiska. I Skölsta, öster om Uppsala, bor du i en lugn och naturskön omgivning samtidigt som du har nära till Om området; Bostäder; Service & fritid; Karta. Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Om inget annat anges, är kommunen rättighetsägare till illustrationer, kartor, bilder  erfarenhet av att driva detaljplaneprocesser fram till antagande och företräder både 20 UPPSALA Telefon: +46 706-93 65 70.

Detaljplan uppsala karta

Projektplan för exploateringsprojekt, Västertorpskogen, del av

I april 2018 lanserades en ny version med bättre stöd för mobila enheter och ny funktionalitet. From 2020 lämnade VGS-kommunerna (Ockelbo, Sandviken och Hofors) samarbetet för att lansera sin egen applikation för detaljplaner. Max 24 tim, 6 kr/tim - max 25 kr/dygn. Max 7 dygn, Avgiftsfri. Max 3 tim, 12 kr/tim En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas.

16 oktober 2019. Granskning av detaljplanen planeras ske under sommaren 2020. Diarienummer 2016-000384. Under 2015 vidareutvecklades kartan och kommunerna Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby och Hofors anslöt sig.
Karin andersson sala

Detaljplan uppsala karta

Du hittar till exempel. fastigheter och detaljplaner. cykelvägar. boendeparkering. lekplatser.

Upplåtelseform: Äganderätt. Antal rum: 2 rum. Boarea: 40 m². Jag är intresserad. Kommande försäljning.
Camping skinnskatteberg

Läs mer om Planerade områden › Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: +46 18-727 87 00 • Fax: +46 18-727 87 10 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Diarienummer PLA 2012-20243 Detaljplan för Fullerö bostäder LAGA KRAFT 2015-01-07 Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Öppna data, cykelkarta, digitala kartor och befolkningsstatistik. Till sidans huvudinnehåll.

Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Kontakta enheten för detaljplanering. Hantering av personuppgifter. Post och e-post till kommunen blir  Beställ fasadritning, planritning, detaljplan, teknisk beskrivning, underlag till situationsplan Beställ karta för situationsplan – nybyggnadskarta och baskarta Hitta fastighetsbeteckning och detaljplaner i kartan.uppsala.se  Vi underrättar inte Lantmäteriet eller myndigheter som är sakägare, och som kommunen därför ska samråda med.
Kostnad schenker tradera


Beställ ritningar, detaljplaner och underlag för situationsplan

–. https://www.uppsala.se. Header Controller. Kommunkarta  Kartor över Sverige. Upptäck lokala Uppsala kommun.

Skyddade fastigheter - Mittbygge

Översiktsplaner Stadsbyggnadskontoret Uppsala - bygganmälan, fritidshem, avfall, bad, gatukontor, familjerätten, lss, alkoholservering, färdtjänst, avlopp, adoption Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Detaljplan för Ångkvarnen har varit på samråd mellan 4 september t.o.m. 16 oktober 2019. Granskning av detaljplanen planeras ske under sommaren 2020. Diarienummer 2016-000384.

Kontakta enheten för detaljplanering.